Regulamin wizyt w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Kompleks „Centrum Giełdowe” ul. Książęca 4

Informacje ogólne

Wizyty edukacyjne są bezpłatne.

Zorganizowane wizyty szkolne odbywają się w grupie pod opieką pracownika Fundacji GPW.

Wizyty indywidualne odbywają bez konieczności uprzedniego zgłoszenia i bez opieki pracownika GPW.

Centrum Giełdowe jest miejscem pracy. Prosimy o stosowny ubiór i zachowanie.

Wizyty szkolne

Oferta wizyt szkolnych adresowana jest do zorganizowanych grup młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz ponadpodstawowych. Maksymalna liczebność jednej grupy wynosi 40 osób.

Zorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z filmem, który został wyprodukowany na podstawie scenariusza przygotowanego przez młodzież licealną oraz z prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy, a także obejrzeć figurę giełdowego byka i Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy. 

Ze względu na charakter treści, jakie prezentujemy oraz duże zainteresowanie wizytami edukacyjnymi, nie możemy przyjmować grup z niższych klas szkoły podstawowej (klasy:I-VI). Uczniów z niższych klas szkoły podstawowej zapraszamy do zwiedzania w dni otwarte na GPW. Informacje dniach otwartych będą publikowane na stronie Fundacji GPW.

Wizyta szkolna trwa około 75 minut. Ze względu na potrzeby związane z pracami GPW czas zwiedzania i jego zakres może ulec zmianie.

Ograniczenie możliwości wizyt może być spowodowane wydarzeniami związanymi z organizacją pracy na GPW. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania wcześniej zarezerwowanej wizyty.

Grupy spóźnione więcej niż 30 minut muszą liczyć się z możliwością braku opieki ze strony pracownika Fundacji GPW oraz skróceniem czasu wizyty, w tym braku części poświęconej na prezentację działania GPW.

Rezerwacja terminu wizyty szkolnej

Rezerwacji wizyty w siedzibie GPW należy dokonać poprzez Internetowy System Rezerwacji Wizyty Szkolnej.

Rezerwacji wizyty może dokonać jedynie nauczyciel - opiekun grupy.

Zwiedzanie GPW przez osoby indywidualne

Od października 2015 roku rozszerzamy ofertę dla osób indywidualnych, które chcą zwiedzić GPW. Zapraszamy przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. Wizyta osób indywidualnych obejmuje: hol Centrum Giełdowego (gdzie można obejrzeć figurę giełdowego byka), przejazd ruchomymi schodami, widok na Salę Notowań, w której znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.

Zasady porządkowe obowiązujące w Kompleksie „Centrum Giełdowe”

Zwiedzający Kompleks „Centrum Giełdowe” zobowiązani są posiadać przy sobie dokument potwierdzający ich tożsamość, na każde żądanie pracowników ochrony.

Grupy zorganizowane oraz wycieczki szkolne wchodzą do Kompleksu wejściami „B i C” od strony ul. Książęcej.

Wszystkie osoby wchodzące do budynku poddają się kontroli wykrycia metali i kontroli pirotechnicznej bagażu.

Prosimy o nie wnoszenie przedmiotów, które mogą być wykorzystane do zakłócenia spokoju lub bezpieczeństwa przebywających tam osób.

Ochrona nie zezwoli na wejście do budynków osobom, które:

Osoby wchodzące do budynku są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom ochrony, Zarządcy Obiektu, pracowników GPW, Fundacji GPW lub innej upoważnionej przez GPW osoby.

Grupy zorganizowane i wycieczki szkolne zgłaszają się do recepcji w holu głównym gdzie podlegają rejestracji.

W celu rejestracji należy podać następujące dane:

Ochrona lub pracownik GPW, Fundacji GPW lub inna osoba upoważniona przez GPW może nakazać osobie lub grupie osób natychmiastowe opuszczenie budynku, w przypadku naruszenia porządku, bezpieczeństwa i spokoju oraz w przypadku, gdy nie podporządkowuje/ą się poleceniom wydawanym w celu ich zapewnienia.

W przypadku organizowanych w holu głównym Kompleksu imprez w godzinach wizyty wycieczki i grupy zorganizowane mogą nie zostać wpuszczone na teren Kompleksu.